Urheilukentäntie 6,
36720 AITOO, FINLAND
+358 207 569 080
info@printscorpio.fi
Flaggor och vimplar Evenemangsflaggor Banderoller Reklamställ Miljöprogram

Suomen Vahvimmat
hyvä tietää

BRA ATT VETA

Förvånar och förundrar den lille vandringsmannen...

TRYCKMETODER

Silkes/flaggtryck

I flaggtryck tränger färgen genom tyget och färgar fibrerna, så att det på andra sidan bildas en fullständig spegelbild. Tryckfärgen appliceras vid hög temperatur och överlopps färg tvättas bort. 
Den maximala tryckbredden i silkestryck är 200 cm.

Digitaltryck

Digitalt tryckta produkter är ett bra alternativ då tryckarbetet innefattar många tryckfärger samt foton. Trycket tränger inte igenom lika väl som i silkestryckta arbeten. Också i digitalt tryckta flaggor appliceras tryckfärgen vid hög temperatur och överlopps färg tvättas bort. Med DigitPlus -tryckmetoden uppnås nästan samma ljustålighet som i en silkestryckt produkt. Den maximala tryckbredden i digitaltryck är 220 cm.

Textiltryck

T-skjortor trycks med miljövänliga tryckfärger, som garanterar trygga men ändå tvättåliga pigmenttryck. Vi använder 6 och 8 färgers tryckkaruseller.  Maximal bildstorlek är 50x70 cm.  Sommaren 2010 installerades den första digitala skjorttryckmaskinen på vår fabrik, med vilken vi kan åstadkomma små och krävande tryck till ett konkurrenskraftigt pris.

I vårt textiltryckeri utför vi också tryckning av metervara på bland annat gardin- och inredningstextiler. I vår tryckning av metervara använder vi pigmentfärger för bomull och dispersionsfärger för polyester. En fördel med plantryckmetoden är de varierande rapportlängderna upp till 225 cm, vilket innebär att exempelvis ett påslakan vid behov kan skapas av en enda stor bild.    
Den maximala bruttotryckbredden vid tryckning av metervara är 200 cm.

Printscorpio Oy har på basis av mer än 25 års erfarenheter och fälftundersökningar utvecklat och registrerat produktionsmetoder som förbättrar flaggornas hållbarhet och bildkvalité samt DURATEX -flaggningsavtalet som sänker helhetskostnaderna för reklamflaggning.  Helhetskostnaden för reklamflaggning består av flaggans anskaffningspris samt dess tekniska hållbarhet. Den vara som är billigast i inköp är för det mesta inte på lång sikt det helhetsekonomiskt förmånligaste alternativet.  

FlagPlus

Hållbarhetsbehandling av en flagga, som förlänger livslängden för en flagga med 20-30 % i jämförelse med en normal, stickad flagga.

DigitPlus

Högexakt bildkvalité och 50 % högre ljustålighet i jämförelse med normala tryckfärger.

PrintPlus

Högresolutions 6-färgs- 4-färgs- CMYK + light C + M-light silktryck. Bildkvalitén nära trycknivå. I stora tryckmängder är priset upp till 50 % förmånligare än digitaltryck.

DURATEX flaggnings/leveransavtal

Totalantalet exemplar i ett tryckarbete inverkar i väsentlig mån på enhetspriset per flagga. Med ett DURATEX -avtal tillverkas det på en gång flaggor exempelvis för två års behov och de levereras åt kunden efterhand som de behövs. Ju längre avtal, desto större “upplaga” och billigare styckepris.  
- Produkten finns alltid färdigt till handa
- Tack vare den större tryckmängden är styckepriset förmånligare
- Kunden betalar bara för de flaggor som är i bruk.

Roll-up Bordsflaggor och -vimplar Tryckta textiler Andra producter

Samarbetspartners